ابه - Ebe

Kamus-u Fransevi ابه Ebe maddesi. Sayfa:47


Qu'est-ce que Ebe ابه, le sens du mot ابه. A propos ابه turque. Dictionnaire de langue ottomane

ابه Ebe fransızca ne demek, ابه anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ابه ماذا تقصد الفرنسية ابه وسائل الفرنسية ابه معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 130 141 152 163 174 185 196 207 218 229 240 251 262 273 284 295 306 317 328