دارنده - darende

Kamus-u Fransevi دارنده darende maddesi. Sayfa:561


Qu'est-ce que darende دارنده, le sens du mot دارنده. A propos دارنده turque. Dictionnaire de langue ottomane

دارنده darende fransızca ne demek, دارنده anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

دارنده ماذا تقصد الفرنسية دارنده وسائل الفرنسية دارنده معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120 131 142 153 164 175 186 197 208 219 230 241 252 263 274 285 296 307 318 329