ات صويي - Et suyu

Kamus-u Fransevi ات صويي Et suyu maddesi. Sayfa:49


Qu'est-ce que Et suyu ات صويي, le sens du mot ات صويي. A propos ات صويي turque. Dictionnaire de langue ottomane

ات صويي Et suyu fransızca ne demek, ات صويي anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ات صويي ماذا تقصد الفرنسية ات صويي وسائل الفرنسية ات صويي معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199 210 221 232 243 254 265 276 287 298 309 320 331