زاده - zade

Kamus-u Fransevi زاده zade maddesi. Sayfa:638


Qu'est-ce que zade زاده, le sens du mot زاده. A propos زاده turque. Dictionnaire de langue ottomane

زاده zade fransızca ne demek, زاده anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

زاده ماذا تقصد الفرنسية زاده وسائل الفرنسية زاده معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 149 160 171 182 193 204 215 226 237 248 259 270 281 292 303 314 325