ساده - sade

Kamus-u Fransevi ساده sade maddesi. Sayfa:657


Qu'est-ce que sade ساده, le sens du mot ساده. A propos ساده turque. Dictionnaire de langue ottomane

ساده sade fransızca ne demek, ساده anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ساده ماذا تقصد الفرنسية ساده وسائل الفرنسية ساده معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 130 141 152 163 174 185 196 207 218 229 240 251 262 273 284 295 306 317 328