سودانی - sudani

Kamus-u Fransevi سودانی sudani maddesi. Sayfa:697


Qu'est-ce que sudani سودانی, le sens du mot سودانی. A propos سودانی turque. Dictionnaire de langue ottomane

سودانی sudani fransızca ne demek, سودانی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

سودانی ماذا تقصد الفرنسية سودانی وسائل الفرنسية سودانی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136 147 158 169 180 191 202 213 224 235 246 257 268 279 290 301 312 323 334