طولی - tuli

Kamus-u Fransevi طولی tuli maddesi. Sayfa:823


Qu'est-ce que tuli طولی, le sens du mot طولی. A propos طولی turque. Dictionnaire de langue ottomane

طولی tuli fransızca ne demek, طولی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

طولی ماذا تقصد الفرنسية طولی وسائل الفرنسية طولی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275 286 297 308 319 330