غضروفی - gazrufi

Kamus-u Fransevi غضروفی gazrufi maddesi. Sayfa:874


Qu'est-ce que gazrufi غضروفی, le sens du mot غضروفی. A propos غضروفی turque. Dictionnaire de langue ottomane

غضروفی gazrufi fransızca ne demek, غضروفی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

غضروفی ماذا تقصد الفرنسية غضروفی وسائل الفرنسية غضروفی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333