اسفا - Essefa

Kamus-u Fransevi اسفا Essefa maddesi. Sayfa:89


Qu'est-ce que Essefa اسفا, le sens du mot اسفا. A propos اسفا turque. Dictionnaire de langue ottomane

اسفا Essefa fransızca ne demek, اسفا anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

اسفا ماذا تقصد الفرنسية اسفا وسائل الفرنسية اسفا معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 161 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 293 304 315 326