كاری - kari

Kamus-u Fransevi كاری kari maddesi. Sayfa:1004


Qu'est-ce que kari كاری, le sens du mot كاری. A propos كاری turque. Dictionnaire de langue ottomane

كاری kari fransızca ne demek, كاری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

كاری ماذا تقصد الفرنسية كاری وسائل الفرنسية كاری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية4 15 26 37 48 59 70 81 92 103 114 125 136 147 158 169 180 191 202 213 224 235 246 257 268 279 290 301 312 323 334