هجری - hicri

Kamus-u Fransevi هجری hicri maddesi. Sayfa:1321


Qu'est-ce que hicri هجری, le sens du mot هجری. A propos هجری turque. Dictionnaire de langue ottomane

هجری hicri fransızca ne demek, هجری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

هجری ماذا تقصد الفرنسية هجری وسائل الفرنسية هجری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327