چغتای - çağatay

Kamus-u Fransevi چغتای çağatay maddesi. Sayfa:470


Qu'est-ce que çağatay چغتای, le sens du mot چغتای. A propos چغتای turque. Dictionnaire de langue ottomane

چغتای çağatay fransızca ne demek, چغتای anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

چغتای ماذا تقصد الفرنسية چغتای وسائل الفرنسية چغتای معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327