دابه - dabe

Kamus-u Fransevi دابه dabe maddesi. Sayfa:559


Qu'est-ce que dabe دابه, le sens du mot دابه. A propos دابه turque. Dictionnaire de langue ottomane

دابه dabe fransızca ne demek, دابه anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

دابه ماذا تقصد الفرنسية دابه وسائل الفرنسية دابه معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137 148 159 170 181 192 203 214 225 236 247 258 269 280 291 302 313 324