دارا - dara

Kamus-u Fransevi دارا dara maddesi. Sayfa:561


Qu'est-ce que dara دارا, le sens du mot دارا. A propos دارا turque. Dictionnaire de langue ottomane

دارا dara fransızca ne demek, دارا anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

دارا ماذا تقصد الفرنسية دارا وسائل الفرنسية دارا معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275 286 297 308 319 330