دارو - daru

Kamus-u Fransevi دارو daru maddesi. Sayfa:561


Qu'est-ce que daru دارو, le sens du mot دارو. A propos دارو turque. Dictionnaire de langue ottomane

دارو daru fransızca ne demek, دارو anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

دارو ماذا تقصد الفرنسية دارو وسائل الفرنسية دارو معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275 286 297 308 319 330