درزی - terzi

Kamus-u Fransevi درزی terzi maddesi. Sayfa:569


Qu'est-ce que terzi درزی, le sens du mot درزی. A propos درزی turque. Dictionnaire de langue ottomane

درزی terzi fransızca ne demek, درزی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

درزی ماذا تقصد الفرنسية درزی وسائل الفرنسية درزی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327