رجلی - recli

Kamus-u Fransevi رجلی recli maddesi. Sayfa:617


Qu'est-ce que recli رجلی, le sens du mot رجلی. A propos رجلی turque. Dictionnaire de langue ottomane

رجلی recli fransızca ne demek, رجلی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

رجلی ماذا تقصد الفرنسية رجلی وسائل الفرنسية رجلی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 161 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 293 304 315 326