ساده - sade

Kamus-u Fransevi ساده sade maddesi. Sayfa:657


Qu'est-ce que sade ساده, le sens du mot ساده. A propos ساده turque. Dictionnaire de langue ottomane

ساده sade fransızca ne demek, ساده anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ساده ماذا تقصد الفرنسية ساده وسائل الفرنسية ساده معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية8 19 30 41 52 63 74 85 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327