ساده - sade

Kamus-u Fransevi ساده sade maddesi. Sayfa:657


Qu'est-ce que sade ساده, le sens du mot ساده. A propos ساده turque. Dictionnaire de langue ottomane

ساده sade fransızca ne demek, ساده anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ساده ماذا تقصد الفرنسية ساده وسائل الفرنسية ساده معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120 131 142 153 164 175 186 197 208 219 230 241 252 263 274 285 296 307 318 329