ساده‌دلی - sadedili

Kamus-u Fransevi ساده‌دلی sadedili maddesi. Sayfa:657


Qu'est-ce que sadedili ساده‌دلی, le sens du mot ساده‌دلی. A propos ساده‌دلی turque. Dictionnaire de langue ottomane

ساده‌دلی sadedili fransızca ne demek, ساده‌دلی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

ساده‌دلی ماذا تقصد الفرنسية ساده‌دلی وسائل الفرنسية ساده‌دلی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333