شیعه - şia

Kamus-u Fransevi شیعه şia maddesi. Sayfa:741


Qu'est-ce que şia شیعه, le sens du mot شیعه. A propos شیعه turque. Dictionnaire de langue ottomane

شیعه şia fransızca ne demek, شیعه anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

شیعه ماذا تقصد الفرنسية شیعه وسائل الفرنسية شیعه معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية7 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 161 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 293 304 315 326