قادانه - kadana

Kamus-u Fransevi قادانه kadana maddesi. Sayfa:923


Qu'est-ce que kadana قادانه, le sens du mot قادانه. A propos قادانه turque. Dictionnaire de langue ottomane

قادانه kadana fransızca ne demek, قادانه anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

قادانه ماذا تقصد الفرنسية قادانه وسائل الفرنسية قادانه معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 289 300 311 322 333