نجمی - necmi

Kamus-u Fransevi نجمی necmi maddesi. Sayfa:1270


Qu'est-ce que necmi نجمی, le sens du mot نجمی. A propos نجمی turque. Dictionnaire de langue ottomane

نجمی necmi fransızca ne demek, نجمی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

نجمی ماذا تقصد الفرنسية نجمی وسائل الفرنسية نجمی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134 145 156 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 288 299 310 321 332