واری - vari

Kamus-u Fransevi واری vari maddesi. Sayfa:1299


Qu'est-ce que vari واری, le sens du mot واری. A propos واری turque. Dictionnaire de langue ottomane

واری vari fransızca ne demek, واری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

واری ماذا تقصد الفرنسية واری وسائل الفرنسية واری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275 286 297 308 319 330