باده - bade

Kamus-u Fransevi باده bade maddesi. Sayfa:233


Qu'est-ce que bade باده, le sens du mot باده. A propos باده turque. Dictionnaire de langue ottomane

باده bade fransızca ne demek, باده anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

باده ماذا تقصد الفرنسية باده وسائل الفرنسية باده معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية9 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 130 141 152 163 174 185 196 207 218 229 240 251 262 273 284 295 306 317 328