بادی - badi

Kamus-u Fransevi بادی badi maddesi. Sayfa:233


Qu'est-ce que badi بادی, le sens du mot بادی. A propos بادی turque. Dictionnaire de langue ottomane

بادی badi fransızca ne demek, بادی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

بادی ماذا تقصد الفرنسية بادی وسائل الفرنسية بادی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199 210 221 232 243 254 265 276 287 298 309 320 331