باری - bari

Kamus-u Fransevi باری bari maddesi. Sayfa:237


Qu'est-ce que bari باری, le sens du mot باری. A propos باری turque. Dictionnaire de langue ottomane

باری bari fransızca ne demek, باری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

باری ماذا تقصد الفرنسية باری وسائل الفرنسية باری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية5 16 27 38 49 60 71 82 93 104 115 126 137 148 159 170 181 192 203 214 225 236 247 258 269 280 291 302 313 324