باری - bari

Kamus-u Fransevi باری bari maddesi. Sayfa:237


Qu'est-ce que bari باری, le sens du mot باری. A propos باری turque. Dictionnaire de langue ottomane

باری bari fransızca ne demek, باری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

باری ماذا تقصد الفرنسية باری وسائل الفرنسية باری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 149 160 171 182 193 204 215 226 237 248 259 270 281 292 303 314 325