باسوری - basuri

Kamus-u Fransevi باسوری basuri maddesi. Sayfa:238


Qu'est-ce que basuri باسوری, le sens du mot باسوری. A propos باسوری turque. Dictionnaire de langue ottomane

باسوری basuri fransızca ne demek, باسوری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

باسوری ماذا تقصد الفرنسية باسوری وسائل الفرنسية باسوری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية6 17 28 39 50 61 72 83 94 105 116 127 138 149 160 171 182 193 204 215 226 237 248 259 270 281 292 303 314 325