درزی، ترزی - terzi

Kamus-u Fransevi درزی، ترزی terzi maddesi. Sayfa:361


Qu'est-ce que terzi درزی، ترزی, le sens du mot درزی، ترزی. A propos درزی، ترزی turque. Dictionnaire de langue ottomane

درزی، ترزی terzi fransızca ne demek, درزی، ترزی anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

درزی، ترزی ماذا تقصد الفرنسية درزی، ترزی وسائل الفرنسية درزی، ترزی معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية10 21 32 43 54 65 76 87 98 109 120 131 142 153 164 175 186 197 208 219 230 241 252 263 274 285 296 307 318 329