تفجری - tefeccüri

Kamus-u Fransevi تفجری tefeccüri maddesi. Sayfa:385


Qu'est-ce que tefeccüri تفجری, le sens du mot تفجری. A propos تفجری turque. Dictionnaire de langue ottomane

تفجری tefeccüri fransızca ne demek, تفجری anlamı, manası, fransızca osmanlıca sözlük

تفجری ماذا تقصد الفرنسية تفجری وسائل الفرنسية تفجری معنى الفرنسي، قاموس العربية الفرنسية1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199 210 221 232 243 254 265 276 287 298 309 320 331